Žižkova 1945/32, 586 01 Jihlava

605 357 377

Stálá služba
pro převoz zesnulých

603 208 285

Stálá služba
pro převoz zesnulých

Důležité upozornění

Prosíme pozůstalé, aby ke sjednání smutečního obřadu přišel vypravitel pohřbu v doprovodu maximálně jedné další osoby.  POZOR! Dle usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 se omezuje počet osob na pohřbech. Od 28.12.2020 může být 15 osob na pohřbu/smutečním rozloučení. Děkujeme za pochopení. 

Pohřeb s uložením do země

Nabízíme církevní pohřby se mší i beze mše i civilní pohřby.

Církevní pohřeb

Se mší sv.

 • v jakémkoliv kostele dle Vašeho přání za účasti vybraného kněze
 • po zádušní mši je zesnulý/á uložen/a do hrobu nebo rodinné hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 45 minut
 • provádíme výkop a úpravu hrobu

Beze mše

 • v jakémkoliv kostele dle Vašeho přání za účasti vybraného kněze
 • po církevním obřadu je zesnulý/á uložen/a do hrobu nebo rodinné hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 20 minut 
 • provádíme výkop a úpravu hrobu 

Pohřeb v Domě smutku

 • rozloučení v místě bydliště nebo na předem určeném místě
 • pohřeb je vypravován z domova
 • průvod smutečních hostů jde za rakví
 • obřad probíhá ve vybraném kostele dle Vašeho přání za účasti kněze
 • po církevním obřadu je zesnulý/á uložený/á do hrobu nebo do hrobky
Civilní pohřeb
 • v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě
 • ve vybrané kapli dle domluvy
 • v obřadní síni
 • tento obřad vede obřadnice Pohřební služby 
 • po civilním rozloučení je zesnulý/á uložen/a do rodinného hrobu nebo hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 20 minut
 • provádíme výkop a úpravu hrobu