Žižkova 1945/32, 586 01 Jihlava

605 357 377

Stálá služba
pro převoz zesnulých

603 208 285

Stálá služba
pro převoz zesnulých

Pohřeb s uložením do země

Nabízíme církevní pohřby se mší i beze mše i civilní pohřby.

Církevní pohřeb

Se mší sv.

 • v jakémkoliv kostele dle Vašeho přání za účasti vybraného kněze
 • po zádušní mši je zesnulý/á uložen/a do hrobu nebo rodinné hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 45 minut
 • provádíme výkop a úpravu hrobu

Beze mše

 • v jakémkoliv kostele dle Vašeho přání za účasti vybraného kněze
 • po církevním obřadu je zesnulý/á uložen/a do hrobu nebo rodinné hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 20 minut 
 • provádíme výkop a úpravu hrobu 

Pohřeb v Domě smutku

 • rozloučení v místě bydliště nebo na předem určeném místě
 • pohřeb je vypravován z domova
 • průvod smutečních hostů jde za rakví
 • obřad probíhá ve vybraném kostele dle Vašeho přání za účasti kněze
 • po církevním obřadu je zesnulý/á uložený/á do hrobu nebo do hrobky
Civilní pohřeb
 • v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě
 • ve vybrané kapli dle domluvy
 • v obřadní síni
 • tento obřad vede obřadnice Pohřební služby 
 • po civilním rozloučení je zesnulý/á uložen/a do rodinného hrobu nebo hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 20 minut
 • provádíme výkop a úpravu hrobu