Žižkova 1945/32, 586 01 Jihlava

605 357 377

Stálá služba
pro převoz zesnulých

603 208 285

Stálá služba
pro převoz zesnulých

Důležité upozornění

Prosíme pozůstalé, aby ke sjednání smutečního obřadu přišel vypravitel pohřbu v doprovodu maximálně jedné další osoby.  POZOR! Dle nařízení vlády ČR může být na smutečním rozloučení nově až 30 osob. Děkujeme za pochopení. 

Nárok na volno v zaměstnání

Nárok na volno v zaměstnání lze požadovat v následujících případech
  • pracovní volno na 3 dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
  • pracovní volno na 1 den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (bratři, sestry, děti zemřelého, u zemřelého sourozence manžela je to zeť, snacha, švagrová a švagr)
  • pracovní další den tomu, kdo zajišťuje pohřeb, to znamená vypravovateli (ten kdo podepisuje smlouvu o obstarání smutečních služeb s pohřební službou MEMORIA, s.r.o.)
  • pracovní volno s náhradou mzdy (nejdéle 1 den) se poskytuje při úmrtí prarodičů, a to i prarodičů manžela/ky (vnuci, vnučky a jejich manželům/kám)
  • pracovní volno s náhradou mzdy (nejdéle 1 den) se poskytuje při úmrtí i jiné osobě, která ovšem prokazatelně se zesnulým v době úmrtí žila ve společné domácnosti
  • celkem volno na 2 dny, má ta osoba, která žila se zesnulým ve společné domácnosti v době úmrtí a zároveň je vypravovatelem smutečního rozloučení