Upozornění: od 1. 1. 2016 je Pohřební služba Memoria, s.r.o. přestěhována
na adresu Žižkova 32, Jihlava.

Pro převozy zesnulých volejte kdykoli

603 208 285


 

Reference 

Děkuji pohřební službě "Memoria" za pomoc při organizování pohřbu, byli jsme překvapeni a potěšeni přístupem v bolestné situaci odchodu blízké osoby. Ještě jednou díky za vstřícný a lidský přístup.

rodina Roupcova, 13.11.2017

 

Ráda bych poděkovala za včerejší rozloučení s Liborem Dvořákem v kapli na ústředním hřbitově. Moc se Vám povedlo, jste vážně šikovní. Nápad, udělat rozloučení v kapli místo ve smuteční síni je báječný, je to nádherné místo. Jste dobří, jak toto nelehké poslání zvládáte, ať se Vám daří dál.

Radka Pavlíčková, 4. 4. 2017

 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat pohřební službě Memoria za perfektní přípravu a provedení smutečního obřadu pana Libora Dvořáka.

Rodina, 4. 4. 2017

 

 

Jednání a profesionalita personálu je na velmi vysoké úrovni. Velká spokojenost.

Vytiskovi s rodinou, 30. 3. 2017

 

 

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši práci. Byla jsem velmi spokojena s profesionálním přístupem všech zaměstnanců a pohřebním obřadem. Na základě Vašeho doporučení jsme uspořádali pohřební obřad v kapli a všem zúčastněným se průběh i místo obřadu líbilo. Děkuji Vám za pomoc v nejtěžší chvíli, kterou rozloučení s nejbližším představuje.

Bc. Eva Zeithamová, 10. 3. 2017 

 

 

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Váš vstřícný, profesionální a lidský přístup při vyřizování posledního rozloučení s panem Josefem Marešem.

Zdeňka a Jiří Oubrychtovi, 8. 2. 2017

 

 

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům pohřební služby MEMORIA, obzvlášť paní Pavlok, panu Wolfanovi a panu Mátlovi za ochotu a profesionální zajištění posledního rozloučení s mým synáčkem Rostíkem. Všem velké uznání!

maminka Alexandra Hronková, 20. 10. 2016

 

 

Děkujeme za ochotu a empatii.

Klimešovi, 16. 10. 2016

 

 

Děkujeme za ochotu a empatii.

p. Bouchnerová, 10. 10. 2016

 

 

Děkuji za ochotu a empatii.

P. Procházková, 23. 9. 2016

 

 

Děkuji za profesionalitu, ochotu a vstřícnost.

P. Jiří Adam, 13. 9. 2016

 

 

Poděkování pohřební službě Memoria v Jihlavě za vstřícný přístup a skvěle odvedenou práci při rozloučení s panem Václavem Coufalem.

Děkuje manželka a děti, 2. 9. 2016

 

 

Vážená Memorie,
ráda bych Vám poděkovala za laskavý přístup při rozloučení 15. 7. 2016 s naším tatínkem, manželem a dědečkem. Děkujeme za příjemný, pěkný a důstojný obřad v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě. Děkujeme za připravení kaple a ozvučení obřadu, za vzorné upravení naší milované osoby, za vše, co obnáší obřad se zesnulým.
Také naše velké díky patří paní Evě Švecové. Její laskavá a krásná slova pohladila hosty po duši. Paní Švecová doprovázela obřad s velkým citem a uměla se vžít do naší bolesti a soucítila s námi, za což velice děkujeme.
Děkujeme všem, kteří byli nápomocní při obřadu a byli s námi trpěliví. Obřad neměl žádnou chybu, za to velice a upřímně děkujeme.
Za zarmoucenou rodinu při rozloučení s panem Antonínem Nešporem

dcera Hana Kružíková s rodinou, manželka Ludmila Nešporová, dcera Naďa Kounková s rodinou

 

 

Děkuji za krásné chování a vyřízení věcí spojených s úmrtím bratra.

Rodina Knillova, 5. 5. 2016

 

 

Chtěl bych Vám všem vyjádřit upřímný dík za profesionalitu, ale i originalitu smutečního obřadu při posledním rozloučení s mojí maminkou Miluší Levovou dne 27. dubna 2016. Současně ale také za neobyčejnou vstřícnost, se kterou jsem se setkal při organizování obřadu ne zcela standardního.
I když ztrátu maminky nelze ničím nahradit, přesto z prostředí, které daleko předčilo okázalost moderních a velkých obřadních síní, a které dalo dojem blízkosti, ale i intimnosti, jsem si odnesl trvalou a silnou vzpomínku na velmi důstojné rozloučení s milovanou maminkou.
Mohu Vám sdělit, že stejné domy si odnášeli a vyjadřovali i přítomní smuteční hosté.
Ještě jednou upřímný dík.

S úctou, JUDr. Jiří Lev

 

 

Děkujeme kolektivu pracovníků pohřební služby Memoria za přípravu a důstojný průběh rozloučení s paní Blankou Blažkovou. Účastníkům pohřbu patří dík za projevenou soustrast a květinové dary.

Dcery Eva a Blanka s rodinami, 22. 4. 2016

 

 

Děkuji za krásné chování a vyřízení věcí spojených s úmrtím bratra.

Rodina Knillova, 18. 4. 2016

 

 

Děkujeme Vám za oporu v našem složitém čase a zármutku. Velice si vážíme ochoty a profesionality, se kterou jste k nám přistupovali. Nemohli jsme vybrat lépe. 

Rodina Šolcova, 29. 3. 2016

 

 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pohřební službě Memoria Jihlava, za důstojné zajištění a uspořádání pohřbu pana Jana Šebesty z Třeště.

Manželka Marie a synové Jan a Radomír s rodinami, 13. 11. 2015

 

 

Jménem naší rodiny bych Vám moc chtěla poděkovat za tak "krásný" a důstojný pohřeb mého tatínka. Jsme s Vámi neskutečně moc spokojeni, takovou ochotu a skvělou péči, kterou jste nám dali, to se nedá vůbec popsat slovy. Děkujeme, moc si toho vážíme.

Žaneta Šteflová, 8. 8. 2015

 

 

Dovolte mi, abych poděkovala celému kolektivu Vaší pohřební služby za profesionální práci a velice citlivý a srdečný přístup při pohřbu naší maminky Věruše Ehrlichové.

Za rodinu a manžela, dcera Lea Javůrková, 22. 6. 2015

 

 

Děkujeme pracovníkům Pohřební služby Memoria za citlivý přístup a důstojné vypravení pohřbu paní Olinky Bednářové.

manžel a děti s rodinami, 5. 6. 2015 

 

 

Děkujeme paní Lence Podařilové za lidský přístup a profesionální jednání při vyřizování pohřbu naší maminky.

Zarmoucená rodina Špejtkova a Bednářova, 21. 3. 2015

 

 

Děkujeme všem příbuzným, známým a sousedům za účast, květinové dary i za projevenou soustrast při posledním rozloučení s paní Růženou Mikešovou. Naše poděkování patří i zaměstnancům pohřební služby Memoria za citlivý a profesionální přístup.

Zarmoucená rodina, 2. 1. 2015

 

 

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, sousedům a známým, kteří se dne 24. ledna 2014 přišli rozloučit s paní Marií Smejkalovou ze Stonařova. Velký dík patří paní Věře Pryclové, rovněž díky pohřební službě Memoria a pánům Kučerovi a Krejčímu za ochotu a vstřícnost.

Za rodinu: Antonín Smejkal, Alena a Mirek Pryclovi, 24. 1. 2014