Žižkova 1945/32, 586 01 Jihlava

605 357 377

Stálá služba
pro převoz zesnulých

603 208 285

Stálá služba
pro převoz zesnulých

Jak vidí naše služby pozůstalí

Co o nás říkají ti, kdo již využili naše služby?

Jak vidí naše služby pozůstalí
18. 5. 2024

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za vstřícnost, laskavé jednání a za profesionální přístup při vyřizování posledního rozloučení s naší babičkou Marií Hechtovou. Moc chválíme. Děkujeme, že jsme s vaší pomocí tuto smutnou událost zvládli.

- Ivana a Pavel Hechtovi
19. 4. 2024

Chtěli bychom poděkovat Pohřební službě Anděl- Memoria za důstojné uspořádání posledního rozloučení s paní Marií Cejnkovou.

- Jitka Sedláková
11. 12. 2023

Dovolte, abych Vám ještě jednou poděkovala za profesionální a důstojné vedení pátečního smutečního obřadu za našeho tatínka. Byl to pro nás velmi náročný den a Vy a celá pohřební služba pana Wolfana nám pomohla vše zvládnout.

- Zdeňka Pavlíčková
22. 9. 2023

Rádi bychom poděkovali pracovníkům Jihlavské pohřební služby Anděl- Memoria. Zvláště pak paním Joklové, Hujkové a Vítkové za ochotné, vstřícné a taktní jednání při zařizování a posledním rozloučení s naším milovaným manželem, tatínkem, dědečkem a tchánem panem Ivem Kudláčem.

- Hana Kudláčová s rodinou
22. 9. 2023

Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům Jihlavské pohřební služby Anděl- Memoria- p. Andree Vítkové, Šárce Hujkové a p. Olze Joklové za lidský přístup a ochotu při zařizování pohřbu naší maminky paní Marie Hekrlové.

- rodiny Hekrlova a Hájkova
19. 9. 2023

Chtěli bychom poděkovat Pohřební službě Anděl- Memoria za citlivý přístup a krásný smuteční proslov od pana Vladimíra Mátla.

- rodina Vlachova
15. 9. 2023

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Andree Vítkové, Pavle Dobrovolné, Olze Joklové a dalším provozním zaměstnancům JIHLAVSKÉ POHŘEBNÍ SLUŽBY Anděl- Memoria za lidskost, vstřícnost a empatii. Svojí prací nám pomohli důstojně se rozloučit s naším milovaným tatínkem, dědečkem, bratrem, strýcem i dobrým přítelem panem JOSEFEM SUCHÝM z Cejle u Jihlavy.

- Marie Suchá, Petr a David s rodinami
14. 7. 2023

Chtěla bych poděkovat pohřební službě Anděl- Memoria za zajištění pohřbu mého zesnulého manžela Gustava Oranyho. Též děkuji panu Vladimíru Mátlovi za vedení smutečního obřadu.

- manželka Jiřina Oranyová
19. 5. 2023

Děkujeme panu Vladimíru Altánu Mátlovi za nadstandardně důstojný a lidský proslov při rozloučení s panem Zdeňkem Tišlem a pohřební službě Anděl- Memoria za profesionální přístup.

- rodina Tišlova
10. 2. 2023

Děkujeme pohřební službě Anděl- Memoria za laskavý přístup k rodině při vyřizování pohřbu.

- rodina Caskova