Žižkova 1945/32, 586 01 Jihlava

605 357 377

Stálá služba
pro převoz zesnulých

603 208 285

Stálá služba
pro převoz zesnulých

Sjednání pohřbu

Doklady potřebné ke sjednání pohřbu
 • občanský průkaz a zdravotní kartu zesnulé/ho (pokud je k dispozici);
 • rodný a oddací list zesnulé/ho (pokud je k dispozici);
 • oblečení na smuteční obřad (pokud nemáte, máme k dispozici pohřební oděv tzv. rubáš);
 • občanský průkaz vypravovatele pohřbu;
 • u zesnulých děti do 15ti let věku jeho rodný list a občanský průkaz obou rodičů.

Pokud Vás bude pohřební služba, po úmrtí Vašeho blízkého, kontaktovat sama, jedná se o nelegální chování z její strany. Takové chování pohřebních služeb je zákonem zakázáno!

Informace pro smuteční hosty

Na smuteční obřad se oblékáme co nejkonzervativněji, dodržujeme pravidlo, čím blíže zesnulému, tím tmavší oděv. Muži by měli mít černý oblek, bílou košili, černou kravatu a šněrovací boty. Ostatní muži na smutečním obřadu by měli mít co nejtmavší oblek a černou kravatu. Ženy by měly mít zakrytá ramena a kolena, černé punčochy a černé boty. U žen z širší rodiny a smutečních hostů šaty tmavé barvy.

 • Dostavte se prosím 20 minut před začátkem smutečního obřadu.
 • Při smutečním obřadu prosíme vypněte mobilní telefon, pánové sundají pokrývku hlavy (neplatí pro ozbrojené složky).
 • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně, kaple nebo kostela.
 • Pří vynášení rakve z kaple, kostela nebo pří spouštění rakve na katafalku prosím povstaňte.
 • Po skončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulé/ho vyjádřit účast kondolencí (pokud si rodina kondolenci nepřeje – prosím dbejte přání a nekondolujte).
 • Ke kondolenci přistupujte zprava k pozůstalým, doleva odcházíme nebo dle pokynů obřadníka/ce.
Úmrtní list

Vystavuje matrika v místě úmrtí nejdéle do 30ti dnů od rozloučení. Matrika odhlašuje zdravotní pojištění, sociální pojištění a důchodové pojištění. Úmrtní list obdrží vypravovatel rozloučení (pohřbu).

Změna v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na obvodním úřadě v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový občanský průkaz se předkládá

 • Váš stávající občanský průkaz (originál)
 • Úmrtí list zesnulé/ho