Upozornění: od 1. 1. 2016 je Pohřební služba Memoria, s.r.o. přestěhována
na adresu Žižkova 32, Jihlava.

Pro převozy zesnulých volejte kdykoli

603 208 285


 

Pojištění pohřbu PIETA

Věděli jste, že samotný pohřeb stojí v dnešní době více než 10 000 Kč? S požadavky na vypravení důstojného pohřbu roste i částka vynaložená na celý obřad. Aby bylo poslední rozloučení co nejdůstojnější, suma, kterou pozůstalí zaplatí za obřad, hrob a náhrobek, se může vyšplhat až k desítkám tisíc korun. Víme, že emoční zátěž je obrovská, můžete alespoň odlehčit tu finanční.

 

Výhody

  • Vaši blízcí nebudou mít starosti s financováním vašeho pohřbu,
  • prostředky na pohřeb jsou v pojišťovně v bezpečí a jejich výplata je vázána na vypravení pohřbu,
  • peníze nepodléhají dědickému řízení ani zdanění,
  • dohodnete-li se předem s naší pohřební službou Memoria, nastaví Vám pojišťovna přednostní výplatu prostředků na vypravení pohřbu ve prospěch naší pohřební služby

 

Důležité informace

  • smlouva se sjednává na dobu neurčitou a končí úmrtím pojištěného,
  • smlouvu si můžete sjednat od 25 do 80 let věku,
  • minimální pojistná částka činí 20.000 Kč,
  • maximální pojistná částka činí 1.000.000 Kč,
  • peníze vyplatíme tomu, kdo doloží doklad o vypravení pohřbu,
  • rozdíl mezi náklady na pohřeb a pojistnou částkou vyplatí pojišťovna oprávněné osobě, kterou určíte ve smlouvě.

 

Produktový leták k pojištění Pieta