Upozornění: od 1. 1. 2016 je Pohřební služba Memoria, s.r.o. přestěhována
na adresu Žižkova 32, Jihlava.

Pro převozy zesnulých volejte kdykoli

603 208 285


 

Pohřeb s uložením do země

Nabízíme církevní pohřby se mší i beze mše i civilní pohřby.
 

Církevní pohřeb

se mší

 • v jakémkoliv kostele dle Vašeho přání za účasti vybraného kněze
 • po zádušní mši je zesnulý/á uložen/a do hrobu nebo rodinné hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 45 minut
 • provádíme výkop a úpravu hrobu

 

beze mše

 • v jakémkoliv kostele dle Vašeho přání za účasti vybraného kněze
 • po církevním obřadu je zesnulý/á uložen/a do hrobu nebo rodinné hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 20 minut 
 • provádíme výkop a úpravu hrobu 

 

pohřeb v Domě smutku

 • rozloučení v místě bydliště nebo na předem určeném místě
 • pohřeb je vypravován z domova
 • průvod smutečních hostů jde za rakví
 • obřad probíhá ve vybraném kostele dle Vašeho přání za účasti kněze
 • po církevním obřadu je zesnulý/á uložený/á do hrobu nebo do hrobky

 

Civilní pohřeb

 • v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě
 • ve vybrané kapli dle domluvy
 • v obřadní síni
 • tento obřad vede obřadnice Pohřební služby Memoria s.r.o.
 • po civilním rozloučení je zesnulý/á uložen/a do rodinného hrobu nebo hrobky
 • varhanní hudba se zpěvem při obřadu
 • houslové sólo se zpěvem při obřadu, následně u hrobu
 • dechová kapela dle Vašeho přání
 • zajištění smuteční hostiny
 • zajištění smutečních pozvánek
 • zajištění fotografie
 • zajištění autobusu pro smuteční hosty
 • délka obřadu cca 20 minut
 • provádíme výkop a úpravu hrobu