Upozornění: od 1. 1. 2016 je Pohřební služba Memoria, s.r.o. přestěhována
na adresu Žižkova 32, Jihlava.

Pro převozy zesnulých volejte kdykoli

603 208 285


 

Nárok na volno v zaměstnání

Nárok na volno v zaměstnání lze požadovat v následujících případech:

  • pracovní volno na 3 dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
  • pracovní volno na 1 den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (bratři, sestry, děti zemřelého, u zemřelého sourozence manžela je to zeť, snacha, švagrová a švagr)
  • pracovní další den tomu, kdo zajišťuje pohřeb, to znamená vypravovateli (ten kdo podepisuje smlouvu o obstarání smutečních služeb s pohřební službou MEMORIA, s.r.o.)
  • pracovní volno s náhradou mzdy (nejdéle 1 den)  se poskytuje při úmrtí prarodičů, a to i prarodičů manžela/ky (vnuci, vnučky a jejich manželům/kám)
  • pracovní volno s náhradou mzdy  (nejdéle 1 den)  se poskytuje při úmrtí i jiné osobě, která ovšem prokazatelně se zesnulým v době úmrtí žila ve společné domácnosti
  • celkem volno na 2 dny, má ta osoba, která žila se zesnulým ve společné domácnosti v době úmrtí a zároveň je vypravovatelem smutečního rozloučení