Upozornění: od 1. 1. 2016 je Pohřební služba Memoria, s.r.o. přestěhována
na adresu Žižkova 32, Jihlava.

Pro převozy zesnulých volejte kdykoli

603 208 285


 

 

Ke sjednání pohřbu budete potřebovat:

 • občanský průkaz a zdravotní kartu zesnulé/ho (pokud je k dispozici)

 • rodný a oddací list zesnulé/ho (pokud je k dispozici)

 • oblečení na smuteční obřad (pokud nemáte, máme k dispozici pohřební oděv tzv. rubáš)

 • občanský průkaz vypravovatele pohřbu

 • u zesnulých děti do 15ti let věku jeho rodný list a občanský průkaz obou rodičů

 

Pokud Vás bude pohřební služba, po úmrtí Vašeho blízkého, kontaktovat sama, jedná se o nelegální chování z její strany. Takové chování pohřebních služeb je zákonem zakázáno!

 

Mluvený průvodce - informace pro smuteční hosty

 

 

Na smuteční obřad se oblékáme co nejkonzervativněji, dodržujeme pravidlo, čím blíže zesnulému, tím tmavší oděv. Muži by měli mít černý oblek, bílou košili, černou kravatu a šněrovací boty. Ostatní muži na smutečním obřadu by měli mít co nejtmavší oblek a černou kravatu. Ženy by měly mít zakrytá ramena a kolena, černé punčochy a černé boty. U žen z širší rodiny a smutečních hostů šaty tmavé barvy.

 

 • Dostavte se prosím 20 minut před začátkem smutečního obřadu.

 • Při smutečním obřadu prosíme vypněte mobilní telefon, pánové sundají pokrývku hlavy (neplatí pro ozbrojené složky).
 • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně, kaple nebo kostela.
 • Pří vynášení rakve z kaple, kostela nebo pří spouštění rakve na katafalku prosím povstaňte.
 • Po skončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulé/ho vyjádřit účast kondolencí (pokud si rodina kondolenci nepřeje – prosím dbejte přání a nekondolujte).
 • Ke kondolenci přistupujte zprava k pozůstalým, doleva odcházíme nebo dle pokynů obřadníka/ce.

 

 

Mluvený průvodce - úmrtní list

 

Vystavuje matrika v místě úmrtí nejdéle do 30ti dnů od rozloučení. Matrika odhlašuje zdravotní pojištění, sociální pojištění a důchodové pojištění. Úmrtní list obdrží vypravovatel rozloučení (pohřbu).

 

Změna v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na obvodním úřadě v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

 

K žádosti o nový občanský průkaz se předkládá

 •  Váš stávající občanský průkaz (originál)

 •  Úmrtí list zesnulé/ho